Jaarverslag 2010

statieportret Vlaamse Regering

Beste lezer,

Voor de tweede keer krijgt u dit Communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering in wiki-vorm.  Het is opgebouwd uit korte artikels die u kunt lezen zoals u het wilt. Naargelang uw interesse.

U vindt uw weg wel: via het menu per entiteit, via de woordenwolk met trefwoorden en thema's, of via het zoekvenster.

Waarom geen klassiek rapport?  Omdat een wiki in dit geval efficiënter is.

De communicatie van de Vlaamse overheid werkt decentraal: elke minister kent zijn eigen materies het best en is dus ook verantwoordelijk voor de communicatie daarover. Maar we hebben wel een aantal  gemeenschappelijke lijnen: laagdrempelig zijn (voor iedereen), duurzaam, proactief, transparant, zorgen voor directe interactie, informatie op maat bieden waar dat kan, …  Die lijnen staan in mijn beleidsnota 2009-2014 over het algemeen regeringsbeleid.     

De communicatieambtenaren van elk departement en elk agentschap rapporteren hier hoe hun entiteit dat communicatiebeleid in 2010 in praktijk heeft gebracht. Zij hebben hun artikels rechtstreeks in de wiki ingevoerd. We streven geen volledigheid na, maar willen de grote lijnen zichtbaar maken.

Zo krijgen we met een minimum aan administratie een interessante stand van zaken van de Vlaamse overheidscommunicatie, waaruit we lessen trekken. Nog tijdens deze regeerperiode moeten er ook indicatoren komen voor overheidscommunicatie. Op dit moment bevat het jaarverslag nog te weinig cijfers.  

Hoe het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid voortgaat, leest u jaarlijks in mijn beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid.     

Ik stel nu al de volgende zaken vast:

  • Bij ‘communicatie’ denkt men al snel aan opvallende campagnes voor het grote publiek. Systematische communicatie springt minder in het oog maar neemt in feite een veel grotere plaats in. Elke entiteit heeft elektronische nieuwsbrieven, een website, publicaties, loketten, … Meestal zijn die voor een specifieke doelgroep: ouders, wetenschappers, landbouwers, …     
  • Sociale media vinden langzaamaan ingang in de overheidscommunicatie. Veel entiteiten experimenteren ermee, sommige hebben sociale media ingebed in hun communicatiemix (naast kranten en tijdschriften, radio, tv, affichage, klassieke sites, …). Een aantal entiteiten monitoren wat in sociale media wordt gezegd over hun dienstverlening. Rechtstreekse interactie met het publiek blijft echter evengoed verlopen via beurzen en evenementen, overlegfora, bewonersvergaderingen, (elektronische) loketten, telefoon, chat, …      
  • Ik lees mooie initiatieven om laagdrempelig te communiceren. Dat is en blijft een aandachtspunt, ook voor de Vlaamse overheid: alle communicatie moet eenvoudig en begrijpelijk zijn. Sommige onderwerpen moeten extra laagdrempelig gebracht worden.  Een aantal entiteiten zijn daar heel creatief in: werken met beeldtaal, pictogrammen, storytelling, …
  • Er is absoluut oog voor duurzaamheid in de communicatie, zowel in de zin van ‘milieubewust’ als in de zin van ‘gericht op de lange termijn’. Ook samenwerking is geen hol woord, zowel intern als met externe partners: andere overheden, het middenveld, federaties, intermediairen. Samenwerking met mediapartners  – naast de klassieke aankoop van mediaruimte- is een opvallende trend.

Namens de Vlaamse Regering,                                              

Kris Peeters

Minister-president